Υαλοποίηση ωαρίων

H εξέλιξη στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με τη μέθοδο της υαλοποίησης ωαρίων δίνει πλέον στις γυναίκες τη δυνατότητα να
καταψύχουν τα ωάριά τους ώστε να μπορούν να επιλέγουν το πότε θέλουν να γίνουν μητέρες.
Μια δικλείδα ασφάλειας που λειτουργεί πρωτίστως σε ψυχολογικό επίπεδο είναι ότι η δυνατότητα της γονιμότητας μπορεί
να διατηρηθεί και δεν έχει ημερομηνία λήξης, τουλάχιστον άμεσης.
Η διατήρηση ωαρίων μέσω υαλοποίησης αφορά γυναίκες που πρέπει να υποβληθούν σε πρωτόκολλα χημειοθεραπείας ή σε αφαίρεση ωοθηκών αλλά και σε γυναίκες
που καθυστερούν τη δημιουργία οικογένειας προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, να εδραιωθούν επαγγελματικά ή γιατί ακόμα δεν έχουν βρει
τον κατάλληλο σύντροφο.
Η υαλοποίηση προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να διατηρήσουν νέα και πιο γόνιμα ωάρια αμετάβλητα στο χρόνο, έτσι ώστε η μείωση του αποθεματικού αλλά και της ποιότητας των ωαρίων με τη πάροδο του χρόνου να μην αποτελεί πια ανασταλτικό παράγοντα στη γονιμοποιητική διαδικασία.
Η διαδικασία της κρυοσυντήρησης των ωαρίων ξεκινάει με τη διέγερση των ωοθηκών ώστε η ωοληψία που θα ακολουθήσει να μας δώσει το μέγιστο
αριθμό ποιοτικών ωαρίων.
Παρέχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη λήψη των ωαρίων στο κέντρο και κυρίως με τη συμβολή έμπειρων εμβρυολόγων στις σύγχρονες τεχνικές ξεκινάει η υαλοποίηση των ωαρίων δηλαδή η κατάψυξη των ωαρίων με τη χρήση υψηλής συγκέντρωσης κρυοπροστατευτικής ουσίας ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία ενδοκυτταρικών κρυστάλλων που αλλοιώνουν την ποιότητα του ωαρίου.
Έτσι με τη διαδικασία αυτή, τα κρυοσυντηρημένα ωάρια προστατεύονται από μια πιθανή βλάβη κατά τη διαδικασία την απόψυξής τους με υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Η υαλοποίηση των ωαρίων είναι η λύση που μας δίνει την δυνατότητα τεκνοποίησης σε γυναίκες που πριν από λίγα χρόνια θα ήταν δύσκολο ή και αδύνατον να τεκνοποιήσουν